Smiling man carrying her wife piggyback ride having fun together
Het Nationale Fonds Betaalbare Koopwoningen zorgt voor meer koopkansen voor starters.
Starters opgelet!

Starters opgelet!

Met het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen krijgen starters met een middeninkomen vanaf eind 2024 betere kansen om een nieuwbouwwoning te kopen.

Dit fonds krijgt een kapitaal van € 70 miljoen. De uitvoering van het fonds wordt verzorgd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) in samenwerking met Stichting OpMaat. 

Deze betere kans voor starters ontstaat doordat ontwikkelaars een aanvraag voor kopersondersteuning kunnen indienen, waardoor de woningen tegen een lagere prijs dan de marktwaarde worden verkocht. Dit is dus voordelig voor de starter die een nieuwbouwwoning wil kopen. Het fonds werkt volgens een revolverend principe: zodra starters hun woning doorverkopen, vloeit het geld terug naar het fonds. Hierdoor blijft het budget continu beschikbaar voor nieuwe koopstarters. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is een initiatief dat voortkomt uit het Coalitieakkoord 2021. 

Meer weten over een hypotheek voor een nieuwbouwwoning? René, Nick of Leendert gaat graag met je in gesprek.

Afspraak maken