Pexels elly fairytale 3806953
Wonen & hypotheken
Prinsjesdag 2023 | Wonen & hypotheken

Prinsjesdag 2023 | Wonen & hypotheken

De belangrijkste plannen betreft wonen en hypotheken voor u op een rijtje.

Startersvrijstelling

Waar in 2023 de grens voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting € 440.000,- is, wordt deze in 2024 verhoogd naar € 510.000,-. Goed nieuws dus! Dit houdt in dat startende woningkopers tot dit nieuwe, hogere woningbedrag geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Dit is een positieve ontwikkeling. Het biedt meer mogelijkheden aangezien we te maken hebben met hogere verkoopprijzen en het aanbod beperkt is.

Bij het kopen van een woning betaalt u 2% overdrachtsbelasting over de koopsom van een bestaande woning. Gaat u zelf niet in de woning wonen, maar ziet u het als belegging? Dan betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting. Dit tarief blijft ook in 2024 gelden.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek bouwt steeds verder af. Iedereen mag nu een percentage aftrekken, afhankelijk van de hoogte van het inkomen: dat komt in 2024 neer op minimaal 36,97 procent. Alle huizenbezitters moeten voor hun huis een bedrag bij hun inkomen tellen: het eigenwoningforfait.

Eigenwoningforfait Wat is dat? De belastingdienst ziet het zo; als je een eigen woning hebt, bouw je daarmee vermogen op. Daarom moet je belasting betalen als je een koopwoning bezit. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,- is het percentage 0,35% in 2024. Vanaf € 1.200.000,- is het percentage 2,35%. 

Schenkingsvrijstelling starters eigen woning afschaft in 2024

Waarin 2023 nog een bedrag € 28.947,- vrij geschonken kon worden aan starters van bijvoorbeeld ouders of grootouders, wordt deze regeling in 2024 geheel afgeschaft. Is er gebruikt gemaakt van de jubelton in 2022? De schenker mag de schenking gespreid schenken over 2022 en 2023. Het in 2022 niet benutte deel van de vrijstelling uit 2022 kan in 2023 worden benut de begunstigde schenking moet uiterlijk voor 31 december 2024 worden besteed.

NHG

De exacte NHG-grens voor het jaar 2024 moet nog officieel worden aangekondigd, maar naar verwachting zal de NHG-grens worden verhoogd.  

De NHG-grens wordt grotendeel beïnvloed door de gemiddelde huizenprijzen er wordt gekeken naar een langere tijdsperiode dan alleen het afgelopen jaar.  
Als dezelfde rekenmethode wordt gehanteerd als de afgelopen twee jaar, is de verwachting dat de NHG-grens in 2024 zal stijgen naar €440.000,-. Over enkele weken zal het definitieve bedrag bekend worden gemaakt.