Medium shot happy family indoors
Gebruik maken van de familiehypotheek
Familiehypotheek

Familiehypotheek

Met de hoge woningprijzen is het als starter niet eenvoudig om in deze markt een huis te kopen. De familiehypotheek wordt regelmatig ingezet om toch de stap naar een koopwoning te kunnen maken.  

Per 1 januari 2023 is de jubelton afgeschaft. Hierdoor kunnen ouders niet langer één ton belastingvrij aan hun kinderen schenken om een huis te kopen. Ouders kunnen echter nog wel een privé hypotheek aan hun kinderen verstrekken.   

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan zo’n privéhypotheek: er moeten afspraken zijn over de looptijd, de omvang annuïtaire aflossing en de rente. Wordt hieraan voldaan, dan mag de betaalde hypotheekrente op de gebruikelijke manier worden afgetrokken van het inkomen in Box 1.  

Een aandachtspunt is dat de rente niet teveel mag afwijken van de op dat moment geldende marktconforme rente. Wijkt de rente -naar beneden- teveel af van de marktconforme rente, dan kan de Belastingdienst dit als een schenking aanmerken en moet er schenkingsbelasting betaald worden.  

De geldverstrekker (vaak de ouders) kan er echter voor kiezen om (een deel van) de rente jaarlijks terug te schenken. Hierdoor vallen de netto lasten lager uit en wordt er toch maximaal geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek in Box 1.  

Het bedrag wat ouders in 2024 belastingvrij mogen schenken is € 6.633,-.  

Hypotheek afsluiten met meerdere personen

Wilt of kunt u niet alleen een woning kopen? Een hypotheek afsluiten met vrienden of meerdere personen kan ook een oplossing zijn. Het is niet eenvoudig, maar wel mogelijk!  

Plan een vrijblijvend gesprek in met onze adviseurs, wij denken graag met u mee! 

Afspraak maken