De eigen woning en de belastingen voor 2019

28/01/2019 - Welke wetswijzigingen vinden er plaats in 2019 met betrekking tot de woningmarkt?

De eigen woning en de belastingen voor 2019
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stijgt de WOZ-waarde in 2019 tussen de 7,5 en 9,5 procent. Een stijgende verkoopwaarde van een eigen woning is gunstig, maar een hogere WOZ-waarde juist niet. Door deze stijging betaal je namelijk ook meer belastingen en heffingen. Op wozwaardeloket.nl kun je de WOZ-waarde van jouw woning vinden. Door het invullen van het adres en de woonplaats geeft de website de waarde weer van de afgelopen jaren. Of en hoeveel je meer betaalt aan lokale belastingen ten opzichte van vorig jaar bepaalt de gemeente waarin je woont.

Hypotheek en financiering
Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Voor 2019 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49,5% naar 49%. De komende jaren zal dit tarief -versneld- verder worden afgebouwd.

NHG-grens naar € 290.000
Als je een hypotheek wilt afsluiten met Nationale Hypotheekgarantie (NHG), dan moet je voldoen aan de maximale kostengrens. Vanaf 1 januari 2019 is de kostengrens voor de NHG verhoogd van € 265.000 (in 2018) naar € 290.000. Een forse verhoging van de maximale grens, maar dat moet ook, om in de pas te blijven lopen met de stijging van de woningprijzen.

Als je kiest voor een hypotheek met NHG, dan moet je daar eenmalig een bedrag voor betalen. Dit was de afgelopen jaren 1% van de hypotheek, maar in 2019 wordt dit verlaagd naar 0,9%. Een stukje goedkoper dus.

Meer lenen voor duurzame verbouwing
Het maximaal te lenen bedrag voor een hypotheek bedraagt maximaal de koopsom van de woning. Voor woningen waarin energiebesparende maatregelen worden genomen mag je maximaal 6% extra van de koopsom lenen. De kostengrens voor NHG-hypotheken met deze duurzame verbouwing komt vanaf 1 januari 2019 uit op € 307.400. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Belasting
In 2021 wordt een twee belastingschijvenstelsel ingevoerd. In box 1 wordt het aantal tariefschijven stapsgewijs teruggebracht van vier naar twee. In 2021 zal het basistarief 37,05% bedragen, het toptarief wordt dan 49,5%. Het tarief in de eerste schijf bestaat uit belastingen en premies volksverzekeringen. Omdat AOW-gerechtigden geen AOW-premies betalen ontstaat er voor die groep een drieschijvenstelsel.

Belastingstelsel 2018 ziet zo uit

schijf 1 van € 0 t/m € 20.142 36,55%
schijf 2 van € 20.143 t/m € 33.994 40,85%
schijf 3 van € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
schijf 4 meer dan € 68.507 51,95%

In 2019 komt het stelsel er als volgt uit te zien

schijf 1 van € 0 t/m € 20.384 36,65%
schijf 2 van € 20.384 t/m € 34.300 38,10%
schijf 3 van € 34.300 t/m € 68.507 38,10%
schijf 4 meer dan € 68.507 51,75%


Subsidieregeling voor rijksmonumentenonderhoud
Vanaf 1 januari 2019 geldt er voor uitgaven aan monumentenpanden een subsidieregeling in plaats van fiscale aftrek. Met de subsidie kunnen eigenaren onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren.

De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabel bedrag.
Rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen krijgen meer subsidie.


Wilt je meer weten over hypotheken? Maak dan een vrijblijvende afspraak met ons.

 

Delen:

Reviews

"Direct en bekwaam"

"De adviseur is heel betrokken. Denkt goed mee en is zeer accuraat....

Daarom kiest u ons

Een afspraak maken

Vacatures

Nieuws

"Jouw woning en het coronavirus"

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het...

meer nieuws

Nieuwsbrief

Advies

Adviesgesprek bij Opmaat financieel adviseurs

Hypotheek

hypotheek bij opmaat financieel adviseurs

Lagere woonlasten

Familie energielabel

Kennismaken

Het team van Opmaat financieel adviseurs

Contact

Baby op trap